Син гарван вън от някогашен дом

Син гарван вън от някогашен дом Цветан Бошев